دیگر عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم/ ترجیح می‌دهم به مسائل اقتصادی بپردازم

خبر مبارز Comments Off

دیگر عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم/ ترجیح می‌دهم به مسائل اقتصادی بپردازم
آل‌اسحاق از عدم عضویت خود در هر حزب و گروهی خبر داد و گفت: بنده ضمن احترام به همه احزاب کشور، بنا به دلایلی عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم.

دیگر عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم/ ترجیح می‌دهم به مسائل اقتصادی بپردازم

آل‌اسحاق از عدم عضویت خود در هر حزب و گروهی خبر داد و گفت: بنده ضمن احترام به همه احزاب کشور، بنا به دلایلی عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم.
دیگر عضو هیچ حزب و تشکل سیاسی نیستم/ ترجیح می‌دهم به مسائل اقتصادی بپردازم

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top