دی‌میستورا به تهران می‌آید

خبر مبارز Comments Off

دی‌میستورا به تهران می‌آید
«استفان دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو، از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه و سفر به دیگر پایتخت‌های خاورمیانه از جمله تهران خبر داد.

دی‌میستورا به تهران می‌آید

«استفان دی میستورا» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه پس از دیدار با وزیر خارجه روسیه در مسکو، از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه و سفر به دیگر پایتخت‌های خاورمیانه از جمله تهران خبر داد.
دی‌میستورا به تهران می‌آید

فروش بک لینک

Author

Back to Top