رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود/ برخی امانت‌داران حاضر به پس دادن اموال موکلم نیستند

خبر مبارز Comments Off

رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود/ برخی امانت‌داران حاضر به پس دادن اموال موکلم نیستند
رسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.

رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود/ برخی امانت‌داران حاضر به پس دادن اموال موکلم نیستند

رسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.
رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود/ برخی امانت‌داران حاضر به پس دادن اموال موکلم نیستند

بک لینک

Author

Back to Top