رئیس‌جمهور چین:توافق هسته‌ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

خبر مبارز Comments Off

رئیس‌جمهور چین:توافق هسته‌ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین امروز شنبه از توافق هسته ای ایران به عنوان درس بزرگ دیپلماسی دنیا یاد کرد که باید از آن بسیار آموخت.

رئیس‌جمهور چین:توافق هسته‌ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین امروز شنبه از توافق هسته ای ایران به عنوان درس بزرگ دیپلماسی دنیا یاد کرد که باید از آن بسیار آموخت.
رئیس‌جمهور چین:توافق هسته‌ای ایران درس بزرگی برای دنیا بود

بک لینک

Author

Back to Top