رئیس جمهور جدید میانمار ادای سوگند کرد

خبر مبارز Comments Off

رئیس جمهور جدید میانمار ادای سوگند کرد
«تین چیائو » رئیس جمهور جدید میانمار که از سوی پارلمان در ۱۵ مارس ۲۰۱۶ انتخاب شده بود،امروز در پارلمان این کشور ادای سوگند کرد.

رئیس جمهور جدید میانمار ادای سوگند کرد

«تین چیائو » رئیس جمهور جدید میانمار که از سوی پارلمان در ۱۵ مارس ۲۰۱۶ انتخاب شده بود،امروز در پارلمان این کشور ادای سوگند کرد.
رئیس جمهور جدید میانمار ادای سوگند کرد

بک لینک

Author

Back to Top