رئیس پارلمان عراق برکنار شد/ «سلیم الجبوری»: برکناری من وجاهت قانونی ندارد

خبر مبارز Comments Off

رئیس پارلمان عراق برکنار شد/ «سلیم الجبوری»: برکناری من وجاهت قانونی ندارد
منابع رسمی در عراق از موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور با برکناری «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان و دو معاون وی خبر دادند.

رئیس پارلمان عراق برکنار شد/ «سلیم الجبوری»: برکناری من وجاهت قانونی ندارد

منابع رسمی در عراق از موافقت اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور با برکناری «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان و دو معاون وی خبر دادند.
رئیس پارلمان عراق برکنار شد/ «سلیم الجبوری»: برکناری من وجاهت قانونی ندارد

خرید بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top