رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت

قیمت Comments Off

رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت
ولی الله سیف عصر امروز در مراسم دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، خواستار انسجام شبکه بانکی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد.

رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت

ولی الله سیف عصر امروز در مراسم دیدار نوروزی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها، خواستار انسجام شبکه بانکی برای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» شد.
رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت

فروش بک لینک

Author

Back to Top