ردپای چینی‌ها در سرمایه‌گذاری تجهیزات برقی در عین خودکفایی صنایع برق کشور

خبر مبارز Comments Off

ردپای چینی‌ها در سرمایه‌گذاری تجهیزات برقی در عین خودکفایی صنایع برق کشور
علی‌رغم اینکه کشور در زمینه تولید و تامین تجهیزات برقی به خودکفایی رسیده است یک هیات چینی به تازگی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور اعلام آمادگی و با مقامات مسئول ایرانی دیدار و مذاکره کرده است.

ردپای چینی‌ها در سرمایه‌گذاری تجهیزات برقی در عین خودکفایی صنایع برق کشور

علی‌رغم اینکه کشور در زمینه تولید و تامین تجهیزات برقی به خودکفایی رسیده است یک هیات چینی به تازگی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور اعلام آمادگی و با مقامات مسئول ایرانی دیدار و مذاکره کرده است.
ردپای چینی‌ها در سرمایه‌گذاری تجهیزات برقی در عین خودکفایی صنایع برق کشور

خرید بک لینک

Author

Back to Top