رسانه‌های غربی وضعیت افغانستان را وخیم گزارش می‌دهند/خشونت در اسلام هیچ جایی ندارد

خبر مبارز Comments Off

رسانه‌های غربی وضعیت افغانستان را وخیم گزارش می‌دهند/خشونت در اسلام هیچ جایی ندارد
بانوی اول افغانستان در مصاحبه با نیویورک‌تایمز علمکرد برنامه‌های رسانه‌های غربی در خصوص افغانستان را زیر سوال برد و گفت: وضعیت افغانستان آن‌قدرها هم بد نیست و طی 18 ماه گذشته شاهد پیشرفت‌های اقتصادی بودیم.

رسانه‌های غربی وضعیت افغانستان را وخیم گزارش می‌دهند/خشونت در اسلام هیچ جایی ندارد

بانوی اول افغانستان در مصاحبه با نیویورک‌تایمز علمکرد برنامه‌های رسانه‌های غربی در خصوص افغانستان را زیر سوال برد و گفت: وضعیت افغانستان آن‌قدرها هم بد نیست و طی 18 ماه گذشته شاهد پیشرفت‌های اقتصادی بودیم.
رسانه‌های غربی وضعیت افغانستان را وخیم گزارش می‌دهند/خشونت در اسلام هیچ جایی ندارد

بک لینک قوی

Author

Back to Top