رضائیان: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداریم

خبر مبارز Comments Off

رضائیان: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداریم
مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی گفت: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداشته و نداریم.

رضائیان: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداریم

مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی گفت: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداشته و نداریم.
رضائیان: اعتراضی به برگزاری زمان بازی با پرسپولیس نداریم

فروش بک لینک

Author

Back to Top