«رضا ضراب» در دادگاهی در نیویورک اتهام نقض تحریم‌های ایران را رد کرد

خبر مبارز Comments Off

«رضا ضراب» در دادگاهی در نیویورک اتهام نقض تحریم‌های ایران را رد کرد
رضا ضراب، تاجر ایرانی – ترکیه‌ای که ماه گذشته در آمریکا به اتهام تلاش برای نقض تحریم‌های ایران دستگیر شده بود در اولین جلسه دادگاهش در برابر اتهامات مطرح‌شده اعلام بی‌گناهی کرد.

«رضا ضراب» در دادگاهی در نیویورک اتهام نقض تحریم‌های ایران را رد کرد

رضا ضراب، تاجر ایرانی – ترکیه‌ای که ماه گذشته در آمریکا به اتهام تلاش برای نقض تحریم‌های ایران دستگیر شده بود در اولین جلسه دادگاهش در برابر اتهامات مطرح‌شده اعلام بی‌گناهی کرد.
«رضا ضراب» در دادگاهی در نیویورک اتهام نقض تحریم‌های ایران را رد کرد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

موسیقی

Author

Back to Top