«رفرم» نجات‌دهنده نیست/ «کلید» و «تدبیر» در فرهنگ و هنر کاری نکرد

خبر مبارز Comments Off

«رفرم» نجات‌دهنده نیست/ «کلید» و «تدبیر» در فرهنگ و هنر کاری نکرد
مدیرعامل خانه تئاتر با بیان اینکه در برخی چیزها و فکرها یک انقلاب لازم است، گفت: «رفرم» نجات‌دهنده نیست، «اصلاحات» را در عرصه فرهنگ و هنر دیدیم؛ نه کلید توانست کاری بکند و نه تدبیر، اما تنها امید هست.

«رفرم» نجات‌دهنده نیست/ «کلید» و «تدبیر» در فرهنگ و هنر کاری نکرد

مدیرعامل خانه تئاتر با بیان اینکه در برخی چیزها و فکرها یک انقلاب لازم است، گفت: «رفرم» نجات‌دهنده نیست، «اصلاحات» را در عرصه فرهنگ و هنر دیدیم؛ نه کلید توانست کاری بکند و نه تدبیر، اما تنها امید هست.
«رفرم» نجات‌دهنده نیست/ «کلید» و «تدبیر» در فرهنگ و هنر کاری نکرد

استخدام

Author

Back to Top