رهبر سنای آمریکا حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد

خبر مبارز Comments Off

رهبر سنای آمریکا حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد
«میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا بدنبال کناره گیری رقبای «دونالد ترامپ» از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور رسما حمایت خود را از وی اعلام کرد.

رهبر سنای آمریکا حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد

«میچ مک کانل» رهبر اکثریت جمهوریخواه سنای آمریکا بدنبال کناره گیری رقبای «دونالد ترامپ» از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور رسما حمایت خود را از وی اعلام کرد.
رهبر سنای آمریکا حمایت خود را از ترامپ اعلام کرد

فروش بک لینک

خرم خبر

Author

Back to Top