روحانی باكو و ایروان را به خویشتنداری دعوت كرد

خبر مبارز Comments Off

روحانی باكو و ایروان را به خویشتنداری دعوت كرد
رییس جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوی تلفنی با روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری تاكید كرد كه تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است.

روحانی باكو و ایروان را به خویشتنداری دعوت كرد

رییس جمهوری اسلامی ایران در گفت و گوی تلفنی با روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ضمن دعوت طرفین به خویشتنداری تاكید كرد كه تهران خواهان بازگشت آرامش و ثبات به منطقه است.
روحانی باكو و ایروان را به خویشتنداری دعوت كرد

فروش بک لینک

Author

Back to Top