روزنامه‌ آفتاب؛ از توهین به بهنوش بختیاری تا اهانت به سلحشور انقلاب

خبر مبارز Comments Off

روزنامه‌ آفتاب؛ از توهین به بهنوش بختیاری تا اهانت به سلحشور انقلاب
یادداشت موهن روزنامه آفتاب‌یزد علیه کارگردان فقید کشورمان نشان داد که این رونامه قصد ندارد در سال جدید نیز مشی خود را تغییر دهد و بی‌اخلاقی را کماکان سرمشق خود قرار داده است.

روزنامه‌ آفتاب؛ از توهین به بهنوش بختیاری تا اهانت به سلحشور انقلاب

یادداشت موهن روزنامه آفتاب‌یزد علیه کارگردان فقید کشورمان نشان داد که این رونامه قصد ندارد در سال جدید نیز مشی خود را تغییر دهد و بی‌اخلاقی را کماکان سرمشق خود قرار داده است.
روزنامه‌ آفتاب؛ از توهین به بهنوش بختیاری تا اهانت به سلحشور انقلاب

بک لینک رنک 7

Author

Back to Top