رکود و تداوم نابه‌سامانی معیشت مردم مساوی است با شکست انتخاباتی/ زنگ خطر برای روحانی به صدا درآمده است

خبر مبارز Comments Off

رکود و تداوم نابه‌سامانی معیشت مردم مساوی است با شکست انتخاباتی/ زنگ خطر برای روحانی به صدا درآمده است
یک روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی هشدار آمیز به دولت نوشت:‌ عدم توجه به رکود اقتصادی و معیشت مردم می‌تواند شکست سنگین انتخاباتی برای روحانی به بار بیاورد.

رکود و تداوم نابه‌سامانی معیشت مردم مساوی است با شکست انتخاباتی/ زنگ خطر برای روحانی به صدا درآمده است

یک روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی هشدار آمیز به دولت نوشت:‌ عدم توجه به رکود اقتصادی و معیشت مردم می‌تواند شکست سنگین انتخاباتی برای روحانی به بار بیاورد.
رکود و تداوم نابه‌سامانی معیشت مردم مساوی است با شکست انتخاباتی/ زنگ خطر برای روحانی به صدا درآمده است

بک لینک

Author

Back to Top