رییس جمهور در مراسم روز ارتش:مبنای ما در مذاکرات، حفظ قدرت دفاعی کشور بود

خبر مبارز Comments Off

رییس جمهور در مراسم روز ارتش:مبنای ما در مذاکرات، حفظ قدرت دفاعی کشور بود
اگر نیروهای مسلح به دنبال آن هستند تا متجاوزی که دست به سوی منافع ملی ما دراز کرده است را دستش را قطع کنند، دیپلماسی ما هم در میدان مذاکره به دنبال حفظ حقوق ماست.

رییس جمهور در مراسم روز ارتش:مبنای ما در مذاکرات، حفظ قدرت دفاعی کشور بود

اگر نیروهای مسلح به دنبال آن هستند تا متجاوزی که دست به سوی منافع ملی ما دراز کرده است را دستش را قطع کنند، دیپلماسی ما هم در میدان مذاکره به دنبال حفظ حقوق ماست.
رییس جمهور در مراسم روز ارتش:مبنای ما در مذاکرات، حفظ قدرت دفاعی کشور بود

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

Author

Back to Top