زنگنه: عدم پذیرش بانوان در دانشگاه نفت تاسف‌آور بود/ ترکیب نیروهای حاضر در صنعت نفت تبعیض آمیز است

خبر مبارز Comments Off

زنگنه: عدم پذیرش بانوان در دانشگاه نفت تاسف‌آور بود/ ترکیب نیروهای حاضر در صنعت نفت تبعیض آمیز است
وزیر نفت پذیرش نشدن بانوان را در دانشگاه صنعت نفت در دولت دهم تاسف آور دانست و گفت: خانمها نسب به آقایان وظایف خود را در شرائط برابر دقیق تر، مسئولانه تر و سالمتر انجام می دهند.

زنگنه: عدم پذیرش بانوان در دانشگاه نفت تاسف‌آور بود/ ترکیب نیروهای حاضر در صنعت نفت تبعیض آمیز است

وزیر نفت پذیرش نشدن بانوان را در دانشگاه صنعت نفت در دولت دهم تاسف آور دانست و گفت: خانمها نسب به آقایان وظایف خود را در شرائط برابر دقیق تر، مسئولانه تر و سالمتر انجام می دهند.
زنگنه: عدم پذیرش بانوان در دانشگاه نفت تاسف‌آور بود/ ترکیب نیروهای حاضر در صنعت نفت تبعیض آمیز است

خرید بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top