زنگنه: کارت سوخت بنزین حذف می‌شود/ کارت سوخت گازوئیل باقی می‌ماند

خبر مبارز Comments Off

زنگنه: کارت سوخت بنزین حذف می‌شود/ کارت سوخت گازوئیل باقی می‌ماند
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت با اشاره به فاصله اندک قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور عنوان داشت به علت کاهش قاچاق سوخت ناشی از این موضوع دیگر کارت سوخت برای بنزین محلی از اعراب ندارد.

زنگنه: کارت سوخت بنزین حذف می‌شود/ کارت سوخت گازوئیل باقی می‌ماند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت با اشاره به فاصله اندک قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور عنوان داشت به علت کاهش قاچاق سوخت ناشی از این موضوع دیگر کارت سوخت برای بنزین محلی از اعراب ندارد.
زنگنه: کارت سوخت بنزین حذف می‌شود/ کارت سوخت گازوئیل باقی می‌ماند

فروش بک لینک

Author

Back to Top