سازمان‌های جاسوسی انگلیس ۳ دهه مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند

طلا Comments Off

سازمان‌های جاسوسی انگلیس ۳ دهه مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند
اسنادی نشان می‌دهد سازمان‌های جاسوسی انگلیس با مجوزی از دهه ۸۰ میلادی، سال‌ها به طور مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند.

سازمان‌های جاسوسی انگلیس ۳ دهه مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند

اسنادی نشان می‌دهد سازمان‌های جاسوسی انگلیس با مجوزی از دهه ۸۰ میلادی، سال‌ها به طور مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند.
سازمان‌های جاسوسی انگلیس ۳ دهه مخفیانه اطلاعات مردم را جمع‌آوری و ذخیره کرده‌اند

آپدیت آنلاین نود 32

wolrd press news

Author

Back to Top