سیاست اوباما در قبال ایران این است: فقط هویج، بدون حتی یک چماق / کاخ سفید در حال لغو تحریم های غیر هسته ای تهران است

خبر مبارز Comments Off

سیاست اوباما در قبال ایران این است: فقط هویج، بدون حتی یک چماق / کاخ سفید در حال لغو تحریم های غیر هسته ای تهران است
سیاست اوباما در قبال ایران را در چهار کلمه می توان خلاصه کرد: همه اش هویج، بدون یک چماق. هویج هایی که تمامی هم ندارد – حتی آن هایی که به کنگره قول داده بود ایران هیچ گاه دریافت نخواهد کرد.

سیاست اوباما در قبال ایران این است: فقط هویج، بدون حتی یک چماق / کاخ سفید در حال لغو تحریم های غیر هسته ای تهران است

سیاست اوباما در قبال ایران را در چهار کلمه می توان خلاصه کرد: همه اش هویج، بدون یک چماق. هویج هایی که تمامی هم ندارد – حتی آن هایی که به کنگره قول داده بود ایران هیچ گاه دریافت نخواهد کرد.
سیاست اوباما در قبال ایران این است: فقط هویج، بدون حتی یک چماق / کاخ سفید در حال لغو تحریم های غیر هسته ای تهران است

خرید بک لینک

Author

Back to Top