شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

خبر مبارز Comments Off

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام، رشد 4 درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری به 11.2 درصد را برای کشور پیش‌بینی کرد.

شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام، رشد 4 درصدی اقتصاد و در عین حال افزایش نرخ بیکاری به 11.2 درصد را برای کشور پیش‌بینی کرد.
شاخص‌های اقتصادی ایران در سال نخست اجرای برجام به روایت صندوق بین‌المللی پول

بک لینک رنک 4

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top