شعر کنایه‌آمیز قاضی‌پور برای تراکتورسازی‌ها و اعتراضات دو عضو هیات رییسه به یکدیگر/ حاشیه های امروز مجلس

خبر مبارز Comments Off

شعر کنایه‌آمیز قاضی‌پور برای تراکتورسازی‌ها و اعتراضات دو عضو هیات رییسه به یکدیگر/ حاشیه های امروز مجلس
حال و هوای امروز مجلس بودجه‌ای بود. سومین لایحه بودجه دولت روحانی بعد از آنکه در کمیسیون تلفیق بررسی و تغییرات لازم اعمال شده بود امروز به ایستگاه صحن مجلس رسید تا نمایندگان مسیر بودجه‌ای دولت در سال جاری را تعیین تکلیف کنند.

شعر کنایه‌آمیز قاضی‌پور برای تراکتورسازی‌ها و اعتراضات دو عضو هیات رییسه به یکدیگر/ حاشیه های امروز مجلس

حال و هوای امروز مجلس بودجه‌ای بود. سومین لایحه بودجه دولت روحانی بعد از آنکه در کمیسیون تلفیق بررسی و تغییرات لازم اعمال شده بود امروز به ایستگاه صحن مجلس رسید تا نمایندگان مسیر بودجه‌ای دولت در سال جاری را تعیین تکلیف کنند.
شعر کنایه‌آمیز قاضی‌پور برای تراکتورسازی‌ها و اعتراضات دو عضو هیات رییسه به یکدیگر/ حاشیه های امروز مجلس

خرید بک لینک

Author

Back to Top