شهادت رئیس اداره جرائم جنایی ایرانشهر در درگیری مسلحانه با اشرار/ قاتل معلم ایرانشهری به هلاکت رسید

خبر مبارز Comments Off

شهادت رئیس اداره جرائم جنایی ایرانشهر در درگیری مسلحانه با اشرار/ قاتل معلم ایرانشهری به هلاکت رسید
فرمانده انتظامی ایرانشهر از درگیری مسلحانه این نیرو با اشرار و شهادت رئیس اداره جرائم جنایی این شهر، دستگیری یک شرور و هلاکت شرور معروف منطقه خبر داد.

شهادت رئیس اداره جرائم جنایی ایرانشهر در درگیری مسلحانه با اشرار/ قاتل معلم ایرانشهری به هلاکت رسید

فرمانده انتظامی ایرانشهر از درگیری مسلحانه این نیرو با اشرار و شهادت رئیس اداره جرائم جنایی این شهر، دستگیری یک شرور و هلاکت شرور معروف منطقه خبر داد.
شهادت رئیس اداره جرائم جنایی ایرانشهر در درگیری مسلحانه با اشرار/ قاتل معلم ایرانشهری به هلاکت رسید

خرید بک لینک

Author

Back to Top