شهرام جزایری:می گویند250هزارتومان یارانه بدهند؛ حاضرم دو و نیم میلیون تومان بدهم

خبر مبارز Comments Off

شهرام جزایری:می گویند250هزارتومان یارانه بدهند؛ حاضرم دو و نیم میلیون تومان بدهم
شهرام جزایری می گوید:به زودی یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی دنیا را در بازارهای بین‌المللی ایجاد خواهم کرد.

شهرام جزایری:می گویند250هزارتومان یارانه بدهند؛ حاضرم دو و نیم میلیون تومان بدهم

شهرام جزایری می گوید:به زودی یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی دنیا را در بازارهای بین‌المللی ایجاد خواهم کرد.
شهرام جزایری:می گویند250هزارتومان یارانه بدهند؛ حاضرم دو و نیم میلیون تومان بدهم

فروش بک لینک

موزیک سرا

Author

Back to Top