صالحی: بازتاب بحث موشکی در رسانه ها موضوع لغوی از سوی آمریکایی ها است/ ما هیچ‌گاه قصد گذاشتن کلاهک هسته ای بر روی موشک ها را نداشتیم

خبر مبارز Comments Off

صالحی: بازتاب بحث موشکی در رسانه ها موضوع لغوی از سوی آمریکایی ها است/ ما هیچ‌گاه قصد گذاشتن کلاهک هسته ای بر روی موشک ها را نداشتیم
رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان پیرامون وضعیت استخدام در سازمان انرژی اتمی توضیحاتی را ارائه کرد.

صالحی: بازتاب بحث موشکی در رسانه ها موضوع لغوی از سوی آمریکایی ها است/ ما هیچ‌گاه قصد گذاشتن کلاهک هسته ای بر روی موشک ها را نداشتیم

رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان پیرامون وضعیت استخدام در سازمان انرژی اتمی توضیحاتی را ارائه کرد.
صالحی: بازتاب بحث موشکی در رسانه ها موضوع لغوی از سوی آمریکایی ها است/ ما هیچ‌گاه قصد گذاشتن کلاهک هسته ای بر روی موشک ها را نداشتیم

بک لینک

Author

Back to Top