طاهری: دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نمی‌رسد/ از کجا معلوم فرد متخلف هوادار پرسپولیس باشد؟

خبر مبارز Comments Off

طاهری: دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نمی‌رسد/ از کجا معلوم فرد متخلف هوادار پرسپولیس باشد؟
سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: این اتفاق خوبی نیست که اهالی فوتبال با توهین حرف بزنند و دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نخواهد رسید.

طاهری: دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نمی‌رسد/ از کجا معلوم فرد متخلف هوادار پرسپولیس باشد؟

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: این اتفاق خوبی نیست که اهالی فوتبال با توهین حرف بزنند و دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نخواهد رسید.
طاهری: دایی بداند کسی با توهین کردن به جایی نمی‌رسد/ از کجا معلوم فرد متخلف هوادار پرسپولیس باشد؟

خرید بک لینک

Author

Back to Top