ظریف به نیویورک رفت/ رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره اجرای برجام

خبر مبارز Comments Off

ظریف به نیویورک رفت/ رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره اجرای برجام
وزیر خارجه به منظور شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی به همراه عراقچی و روانچی و جابری‌انصاری به نیویورک رفت و قرار است با جان کری نیز درباره اجرای برجام به گفت‌وگو بپردازد.

ظریف به نیویورک رفت/ رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره اجرای برجام

وزیر خارجه به منظور شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی به همراه عراقچی و روانچی و جابری‌انصاری به نیویورک رفت و قرار است با جان کری نیز درباره اجرای برجام به گفت‌وگو بپردازد.
ظریف به نیویورک رفت/ رایزنی وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره اجرای برجام

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top