ظریف و کری در دومین دیدارشان در نیویورک چه گفتند؟

خبر مبارز Comments Off

ظریف و کری در دومین دیدارشان در نیویورک چه گفتند؟
وزیر خارجه آمریکا در دومین دیدارش با ظریف در نیویورک گفت: با صراحت بگویم که ما مانعی در مسیر تعامل بانک‌های خارجی نیستیم که بخواهند با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تعامل داشته باشند و با این کار، هیچ مخالفتی نداریم.

ظریف و کری در دومین دیدارشان در نیویورک چه گفتند؟

وزیر خارجه آمریکا در دومین دیدارش با ظریف در نیویورک گفت: با صراحت بگویم که ما مانعی در مسیر تعامل بانک‌های خارجی نیستیم که بخواهند با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی تعامل داشته باشند و با این کار، هیچ مخالفتی نداریم.
ظریف و کری در دومین دیدارشان در نیویورک چه گفتند؟

آپدیت نود 32 ورژن 7

Author

Back to Top