عارف: به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد

خبر مبارز Comments Off

عارف: به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد
رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دیدار رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان اعلام کرد به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد.

عارف: به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد

رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در دیدار رئیس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان اعلام کرد به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد.
عارف: به طور قطع نامزد ریاست مجلس خواهم شد

دانلود سرا

Author

Back to Top