عربستان برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰ میلیارد دلار وام می‌گیرد

دلار Comments Off

عربستان برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰ میلیارد دلار وام می‌گیرد
سقوط بهای نفت و کاهش درآمدهای نفتی، عربستان را با مشکلات اقتصادی جدی روبرو کرده است. عربستان قصد دارد برای جبران کسری بودجه خود میلیاردها دلار وام بگیرد.

عربستان برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰ میلیارد دلار وام می‌گیرد

سقوط بهای نفت و کاهش درآمدهای نفتی، عربستان را با مشکلات اقتصادی جدی روبرو کرده است. عربستان قصد دارد برای جبران کسری بودجه خود میلیاردها دلار وام بگیرد.
عربستان برای جبران کسری بودجه بی‌سابقه ۱۰ میلیارد دلار وام می‌گیرد

آپدیت نود32

روزنامه قانون

Author

Back to Top