عربستان سعودی امریکا را تهدید کرد!

خبر مبارز Comments Off

عربستان سعودی امریکا را تهدید کرد!
وزیر امورخارجه عربستان سعودی آمریکا را تهدید به فروش ۷۵۰ هزار میلیون دلار از دارایی های این کشور در خاک عربستان کرد.

عربستان سعودی امریکا را تهدید کرد!

وزیر امورخارجه عربستان سعودی آمریکا را تهدید به فروش ۷۵۰ هزار میلیون دلار از دارایی های این کشور در خاک عربستان کرد.
عربستان سعودی امریکا را تهدید کرد!

بک لینک قوی

Author

Back to Top