عقب‌گرد 1602 واحدی شاخص کل بورس/بازار سهام شوکه در برابر دست نامرئی امروز

خبر مبارز Comments Off

عقب‌گرد 1602 واحدی شاخص کل بورس/بازار سهام شوکه در برابر دست نامرئی امروز
بازار سهام در نخستین روز چهارمین هفته معاملاتی خود با افت دسته‌جمعی نماگرهای منتخب همراه بود. تداوم افت شاخص کل این بازار تا کانال ۷۷ هزار واحدی ادامه داشت، اما هنوز هیچ کس نمی‌داند دلیل ریزش امروز بازار چیست؟

عقب‌گرد 1602 واحدی شاخص کل بورس/بازار سهام شوکه در برابر دست نامرئی امروز

بازار سهام در نخستین روز چهارمین هفته معاملاتی خود با افت دسته‌جمعی نماگرهای منتخب همراه بود. تداوم افت شاخص کل این بازار تا کانال ۷۷ هزار واحدی ادامه داشت، اما هنوز هیچ کس نمی‌داند دلیل ریزش امروز بازار چیست؟
عقب‌گرد 1602 واحدی شاخص کل بورس/بازار سهام شوکه در برابر دست نامرئی امروز

خرید بک لینک

پرس نیوز

Author

Back to Top