عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+سند

خبر مبارز Comments Off

عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+سند
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و پیش‌بینی سود و زیان در سال 95 و عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد، بانک‌ها بیش از سود قطعی به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت کرده‌اند که این اقدام موجب از دست رفتن کارکرد سود علی‌الحساب شده و عملیات بانکی را ربوی می‌کند.

عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+سند

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و پیش‌بینی سود و زیان در سال 95 و عملکرد سال‌های قبل نشان می‌دهد، بانک‌ها بیش از سود قطعی به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخت کرده‌اند که این اقدام موجب از دست رفتن کارکرد سود علی‌الحساب شده و عملیات بانکی را ربوی می‌کند.
عملیات ربوی در سیستم بانکی متداول شد/ بانک‌ها هم ربا می‌گیرند و هم ربا می‌دهند+سند

خبر جدید

Author

Back to Top