غذا در جهان ارزان و در ایران گران شد

ارز Comments Off

غذا در جهان ارزان و در ایران گران شد
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد غذایی از قبیل روغن خام، غلات، شکر و نهاده های دامی به منظور تامین امنیت غذایی در کشور از خارج تامین و قیمت این اقلام در سطح جهانی با کاهش مواجه بوده، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور نشان دهنده عدم تبعیت آن از قیمت‌های جهانی در سال 2015 و در ژانویه 2016 بوده است.

غذا در جهان ارزان و در ایران گران شد

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مواد غذایی از قبیل روغن خام، غلات، شکر و نهاده های دامی به منظور تامین امنیت غذایی در کشور از خارج تامین و قیمت این اقلام در سطح جهانی با کاهش مواجه بوده، افزایش قیمت مواد غذایی در داخل کشور نشان دهنده عدم تبعیت آن از قیمت‌های جهانی در سال 2015 و در ژانویه 2016 بوده است.
غذا در جهان ارزان و در ایران گران شد

آپدیت نود 32 ورژن 8

مرکز فیلم

Author

Back to Top