فعالیتی در معدن ساغند تعطیل نشده است/تولید سانتریفیوژ زونال گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

خبر مبارز Comments Off

فعالیتی در معدن ساغند تعطیل نشده است/تولید سانتریفیوژ زونال گامی در راستای اقتصاد مقاومتی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در معدن اورانیوم ساغند هیچ مشکلی وجود ندارد و فعالیتی در این معدن تعطیل نشده، گفت: اکنون که مقدار زیادی سنگ استخراج شده است، فعالیت باید در تونل‌ها کمی کند تا مراحل بعدی انجام شود.

فعالیتی در معدن ساغند تعطیل نشده است/تولید سانتریفیوژ زونال گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در معدن اورانیوم ساغند هیچ مشکلی وجود ندارد و فعالیتی در این معدن تعطیل نشده، گفت: اکنون که مقدار زیادی سنگ استخراج شده است، فعالیت باید در تونل‌ها کمی کند تا مراحل بعدی انجام شود.
فعالیتی در معدن ساغند تعطیل نشده است/تولید سانتریفیوژ زونال گامی در راستای اقتصاد مقاومتی

فروش بک لینک

Author

Back to Top