فیلم/ غنیمتی از داعش در دست دو مستند‌ساز ایرانی

خبر مبارز Comments Off

فیلم/ غنیمتی از داعش در دست دو مستند‌ساز ایرانی
وحید فراهانی و سید‌هاشم موسوی با حضور در خبرگزاری فارس درباره مستند جدیدشان که راجع به بازپس‌گیری شهر بیجی عراق از دست نیروهای داعش است، به بحث و گفت‌و‌گو نشستند.

فیلم/ غنیمتی از داعش در دست دو مستند‌ساز ایرانی

وحید فراهانی و سید‌هاشم موسوی با حضور در خبرگزاری فارس درباره مستند جدیدشان که راجع به بازپس‌گیری شهر بیجی عراق از دست نیروهای داعش است، به بحث و گفت‌و‌گو نشستند.
فیلم/ غنیمتی از داعش در دست دو مستند‌ساز ایرانی

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top