قصه «زعفرانی» در ادامه فیلم‌های سینمایی‌ام است/ تولید سریال‌های مناسبتی انرژی زیادی می‌گیرد

خبر مبارز Comments Off

قصه «زعفرانی» در ادامه فیلم‌های سینمایی‌ام است/ تولید سریال‌های مناسبتی انرژی زیادی می‌گیرد
محمدی گفت: دیده شدن و برقراری ارتباط با میلیون‌ها آدم از سراسر کشور برایم جذابیتی داشت که به سمت این مدیوم هم بیایم. در کل باید بگویم حضور در این مدیوم تجربه بی‌نظیری است.

قصه «زعفرانی» در ادامه فیلم‌های سینمایی‌ام است/ تولید سریال‌های مناسبتی انرژی زیادی می‌گیرد

محمدی گفت: دیده شدن و برقراری ارتباط با میلیون‌ها آدم از سراسر کشور برایم جذابیتی داشت که به سمت این مدیوم هم بیایم. در کل باید بگویم حضور در این مدیوم تجربه بی‌نظیری است.
قصه «زعفرانی» در ادامه فیلم‌های سینمایی‌ام است/ تولید سریال‌های مناسبتی انرژی زیادی می‌گیرد

بک لینک

Author

Back to Top