قطع پخش المنار از «نایل‌ست» تصمیمی سیاسی بر اساس دیکته سعودی بود

خبر مبارز Comments Off

قطع پخش المنار از «نایل‌ست» تصمیمی سیاسی بر اساس دیکته سعودی بود
رئیس مرکز توسعه مدنی لبنان تاکید کرد، قطع پخش شبکه المنار بر روی ماهواره «نایل ست»، تصمیم سیاسی مصر بود که تحت دیکته سعودی‌ها در تضعیف مقاومت، اتخاذ شد.

قطع پخش المنار از «نایل‌ست» تصمیمی سیاسی بر اساس دیکته سعودی بود

رئیس مرکز توسعه مدنی لبنان تاکید کرد، قطع پخش شبکه المنار بر روی ماهواره «نایل ست»، تصمیم سیاسی مصر بود که تحت دیکته سعودی‌ها در تضعیف مقاومت، اتخاذ شد.
قطع پخش المنار از «نایل‌ست» تصمیمی سیاسی بر اساس دیکته سعودی بود

خرید بک لینک

Author

Back to Top