لاریجانی دستور ویژه داد؛ بررسی دقیق قرارداد IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس

خبر مبارز Comments Off

لاریجانی دستور ویژه داد؛ بررسی دقیق قرارداد IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس
رئیس مجلس به هیات تطبیق قوانین دستور داد تا قرارداد IPC را به دلیل داشتن ایرادات اساسی و متناقض با امنیت ملی با حساسیت بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنند.

لاریجانی دستور ویژه داد؛ بررسی دقیق قرارداد IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس

رئیس مجلس به هیات تطبیق قوانین دستور داد تا قرارداد IPC را به دلیل داشتن ایرادات اساسی و متناقض با امنیت ملی با حساسیت بیشتر و دقیق‌تر بررسی کنند.
لاریجانی دستور ویژه داد؛ بررسی دقیق قرارداد IPC در هیات تطبیق قوانین مجلس

بک لینک رنک 4

مرکز فیلم

Author

Back to Top