لاریجانی: زمینه‌ سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای اروپایی فراهم است

زمین Comments Off

لاریجانی: زمینه‌ سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای اروپایی فراهم است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمینه های مختلف موجود در ایران برای سرمایه گذاری، تصریح کرد: ایران یک کشور انرژی زاست و زمینه های سرمایه گذاری در این حوزه گسترده و فراهم است و شرکت های مختلفی از کشورهای اروپایی در حال مذاکره با ایران برای انعقاد قرارداد هستند.

لاریجانی: زمینه‌ سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای اروپایی فراهم است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمینه های مختلف موجود در ایران برای سرمایه گذاری، تصریح کرد: ایران یک کشور انرژی زاست و زمینه های سرمایه گذاری در این حوزه گسترده و فراهم است و شرکت های مختلفی از کشورهای اروپایی در حال مذاکره با ایران برای انعقاد قرارداد هستند.
لاریجانی: زمینه‌ سرمایه‌گذاری در ایران برای کشورهای اروپایی فراهم است

خرید بک لینک

Author

Back to Top