مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

خبر مبارز Comments Off

مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد
لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

بک لینک رنک 3

آهنگ جدید

Author

Back to Top