منصوری آرانی: امکان ندارد لاریجانی با کمیته هفت نفره پیوند بخورد/ لاریجانی فراجناحی خواهد بود

خبر مبارز Comments Off

منصوری آرانی: امکان ندارد لاریجانی با کمیته هفت نفره پیوند بخورد/ لاریجانی فراجناحی خواهد بود
همینکه اصولگراها کاندیدایی معرفی نکرده‌اند نشان می‌دهد پذیرفته‌اند که در اقلیت هستند.

منصوری آرانی: امکان ندارد لاریجانی با کمیته هفت نفره پیوند بخورد/ لاریجانی فراجناحی خواهد بود

همینکه اصولگراها کاندیدایی معرفی نکرده‌اند نشان می‌دهد پذیرفته‌اند که در اقلیت هستند.
منصوری آرانی: امکان ندارد لاریجانی با کمیته هفت نفره پیوند بخورد/ لاریجانی فراجناحی خواهد بود

فروش بک لینک

Author

Back to Top