مهمترین اقدام امام باقر(ع) به روایت رهبر انقلاب+فیلم

خبر مبارز Comments Off

مهمترین اقدام امام باقر(ع) به روایت رهبر انقلاب+فیلم
رهبر انقلاب درباره شیوه مبارزه فرهنگی امام باقر(ع) فرمودند: مبارزه‌ فرهنگی یعنی تلاش برای تغییر فرهنگ حاکم بر اذهان مردم تا راه را برای حکومت الهی هموار و بر حکومت طاغوتی ببندند و امام باقر(ع) این کار را شروع کرد.

مهمترین اقدام امام باقر(ع) به روایت رهبر انقلاب+فیلم

رهبر انقلاب درباره شیوه مبارزه فرهنگی امام باقر(ع) فرمودند: مبارزه‌ فرهنگی یعنی تلاش برای تغییر فرهنگ حاکم بر اذهان مردم تا راه را برای حکومت الهی هموار و بر حکومت طاغوتی ببندند و امام باقر(ع) این کار را شروع کرد.
مهمترین اقدام امام باقر(ع) به روایت رهبر انقلاب+فیلم

بک لینک رنک 4

Author

Back to Top