مینوخالقی هرگونه مصاحبه درباره علت ردصلاحیتش را تکذیب کرد

خبر مبارز Comments Off

مینوخالقی هرگونه مصاحبه درباره علت ردصلاحیتش را تکذیب کرد
منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: تاکنون با هیچ رسانه و خبرنگاری مصاحبه و گفت و گو نداشته ام و هرگونه صحبت و نقل قولی از جانب من قویاَ تکذیب می شود.

مینوخالقی هرگونه مصاحبه درباره علت ردصلاحیتش را تکذیب کرد

منتخب مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: تاکنون با هیچ رسانه و خبرنگاری مصاحبه و گفت و گو نداشته ام و هرگونه صحبت و نقل قولی از جانب من قویاَ تکذیب می شود.
مینوخالقی هرگونه مصاحبه درباره علت ردصلاحیتش را تکذیب کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top