نامه وزیر صنعت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت را شوکه کرد/ حمایت نعمت‌زاده از دست‌های پشت‌ پرده

قیمت Comments Off

نامه وزیر صنعت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت را شوکه کرد/ حمایت نعمت‌زاده از دست‌های پشت‌ پرده
عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بی‌محتوا بود گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و به دلیل کهولت سن مراجعه به قانون را از یاد برده است.

نامه وزیر صنعت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت را شوکه کرد/ حمایت نعمت‌زاده از دست‌های پشت‌ پرده

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت‌زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بی‌محتوا بود گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و به دلیل کهولت سن مراجعه به قانون را از یاد برده است.
نامه وزیر صنعت برای توقف قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت را شوکه کرد/ حمایت نعمت‌زاده از دست‌های پشت‌ پرده

خرید بک لینک

فانتزی

Author

Back to Top