نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

خبر مبارز Comments Off

نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود
چهار چهره اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند بانک مرکزی‌، بانک‌های خارجی را که در پسابرجام با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند، ‌معرفی کند.

نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

چهار چهره اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند بانک مرکزی‌، بانک‌های خارجی را که در پسابرجام با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند، ‌معرفی کند.
نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

بک لینک رنک 6

فانتزی

Author

Back to Top