ناکارآمدی سیاسی و تأثیرات پول و لابی بر انتخابات آمریکا یک واقعیت است

خبر مبارز Comments Off

ناکارآمدی سیاسی و تأثیرات پول و لابی بر انتخابات آمریکا یک واقعیت است
دیوید ایگناتیوس روزنامه‌نگار ارشد آمریکایی در مطلبی با انتقاد از نظام انتخاباتی کشورش به دلیل غلبه پول و لابی بر آن بر لزوم تغییر این ساختار تاکید کرد.

ناکارآمدی سیاسی و تأثیرات پول و لابی بر انتخابات آمریکا یک واقعیت است

دیوید ایگناتیوس روزنامه‌نگار ارشد آمریکایی در مطلبی با انتقاد از نظام انتخاباتی کشورش به دلیل غلبه پول و لابی بر آن بر لزوم تغییر این ساختار تاکید کرد.
ناکارآمدی سیاسی و تأثیرات پول و لابی بر انتخابات آمریکا یک واقعیت است

لایسنس نود 32 ورژن 4

wolrd press news

Author

Back to Top