نخستین واکنش وزارت نفت درباره غیبت از اجلاس فریز نفتی دوحه: اگر می‌رفتیم گوشه رینگ می‌افتادیم

خبر مبارز Comments Off

نخستین واکنش وزارت نفت درباره غیبت از اجلاس فریز نفتی دوحه: اگر می‌رفتیم گوشه رینگ می‌افتادیم
وزارت نفت به تحلیل محمدعلی در خبرگزاری فارس در خصوص غیبت ایران در نشست نفتی اوپک واکنش نشان داد و گفت: اگر ایران در نشست دوحه حضور پیدا می‌کرد عملا به حاشیه رینگ می‌رفت و همه گناه‌های شکست اجلاس دوحه بر گردن ایران گذاشته می‌شد.

نخستین واکنش وزارت نفت درباره غیبت از اجلاس فریز نفتی دوحه: اگر می‌رفتیم گوشه رینگ می‌افتادیم

وزارت نفت به تحلیل محمدعلی در خبرگزاری فارس در خصوص غیبت ایران در نشست نفتی اوپک واکنش نشان داد و گفت: اگر ایران در نشست دوحه حضور پیدا می‌کرد عملا به حاشیه رینگ می‌رفت و همه گناه‌های شکست اجلاس دوحه بر گردن ایران گذاشته می‌شد.
نخستین واکنش وزارت نفت درباره غیبت از اجلاس فریز نفتی دوحه: اگر می‌رفتیم گوشه رینگ می‌افتادیم

خرید بک لینک

پرس نیوز

Author

Back to Top