نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

خبر مبارز Comments Off

نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد
ویتنام یک نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد تا جایگزین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود که برای دو دوره 5 ساله در این سمت فعالیت داشته است.

نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

ویتنام یک نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد تا جایگزین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود که برای دو دوره 5 ساله در این سمت فعالیت داشته است.
نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

خرید بک لینک

Author

Back to Top